Джерела доходів місцевих бюджетів

Дата: 16.06.2021 15:22
Кількість переглядів: 1796

Бюджетним кодексом України визначено, що доходи бюджету - це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ).

Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

 1. податкові надходження;
 2. неподаткові надходження;
 3. доходи від операцій з капіталом;
 4. трансферти

Податковими надходженнями визнаються встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні податки і збори та місцеві податки і збори.

Неподатковими надходженнями визнаються:

 • доходи від власності та підприємницької діяльності;
 • адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності;
 • інші неподаткові надходження.

Доходи від операцій з капіталом - це доходи від продажу капітальних активів (основних фондів, державних запасів і резервів, землі)

Трансферти - кошти, одержані від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Склад доходів державного бюджету визначено статтею 29 Бюджетного кодексу Україні. Окремі особливості справляння та зарахування певних видів доходів також можуть визначатися законом про Державний бюджет на відповідний рік.

Склад доходів різних рівнів місцевих бюджетів та нормативи зарахування доходів до відповідних бюджетів визначаються Бюджетним кодексом:

 • стаття 64 - доходи загального фонду бюджету міста Києва, бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад;
 • стаття 66 - доходи загального фонду обласних бюджетів;стаття 69 - доходи загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів;
 • стаття 69 1 - надходження спеціального фонду місцевих бюджетів;
 • стаття 71 - бюджет розвитку місцевих бюджетів.

Види міжбюджетних трансфертів визначені у статтях 96 та 97 Бюджетного кодексу. Напрями та особливості використання окремих видів субвенцій встановлені статтями 102­105 Бюджетного кодексу.

 

 
 
НОРМАТИВИ ЗАРАХУВАННЯ ДОХОДІВ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Код класифікації доходів

Перелік платежів

Бюджет міста Києва

Обласні бюджети

Бюджети міст обласного значення

Бюджети ОТГ

Районні бюджети

Бюджети міст районного значення

Селищні та сільські бюджети

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ

110100

Податок та збір на доходи фізичних осіб

40%

15%

60%

60%

60%

-

-

110200

Податок на прибуток (крім податку на прибуток підприємств державної та комунальної власності)

10%

10%

-

-

-

-

-

110202

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

130101

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

50%

50%

-

-

-

-

-

130102

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

130201

Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)

50%

50%

-

-

-

-

-

130202

Рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

130301

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

25%

25%

-

-

-

-

-

130302

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

130700

Плата за використання інших природних ресурсів

100%

100%

-

-

-

-

-

140400

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

140219, 140319

Частина акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального

13.44%

-

13.44%

13.44%

-

13.44%

13.44%

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ

180100

Податок на майно

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

плата за замлю

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

транспортний податок

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

180500

Єдиний податок

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

180200

Збір за місця для паркування транспортних засобів

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

180300

Туристичний збір

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

210103

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх обєднань, що вилучається до бюджету

згідно з рішенням відповідної місцевої ради

210500

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

210809,

210811,

210815

Адміністративні штрафи та інші санкції

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

220102

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

220103

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

220105

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

100%

100%

-

-

-

-

-

 

 

Код класифікації доходів

Перелік платежів

Бюджет міста Києва

Обласні бюджети

Бюджети міст обласного значення

Бюджети ОТГ

Районні бюджети

Бюджети міст районного значення

Селищні та сільські бюджети

220107

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами

100%

100%

-

-

-

-

-

220109

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

100%

100%

-

-

-

-

-

220110

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

100%

100%

-

-

-

-

-

220111

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

100%

100%

-

-

-

-

-

220118

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

100%

100%

-

-

-

-

-

220125

Плата за надання інших адміністративних послуг

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

220126,

220129

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

220804

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

згідно з рішенням відповідної місцевої ради

220900

Державне мито

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

221300

Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

240603,

210805

Інші надходження

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ

310102

Кошти від реалізації безхазяйного майна

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

310200

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (золото, платина, дорогоцінне каміння / срібло)

80% / 50%

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

190100

Екологічний податок

80%

55%

25%

25%

-

25%

25%

211100

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

100%

25%

75%

75%

15%

60%

60%

240621

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

70%

20%

50%

50%

-

50%

50%

241103

Відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

241109

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво та придбання житла

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

241602

Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

250000

Власні надходження бюджетних установ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

501100

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

210108

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно комунальна власність

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

241700

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

310300

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

330100

Кошти від продажу землі несільськогосподарського призначення що перебувають у державній власності

90%

-

90%

90%

-

90%

90%

330100

Кошти від продажу землі несільськогосподарського призначення що перебувають у комунальній власності

100%

-

100%

100%

-

100%

100%

 

 

 

Код класифікації доходів

Перелік платежів

Бюджет міста Києва

Обласні бюджети

Бюджети міст обласного значення

Бюджети ОТГ

Районні бюджети

Бюджети міст районного значення

Селищні та сільські бюджети

ТРАНСФЕРТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

410201

Базова дотація

 

P

P

P

P

 

 

410202

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я

 

P

 

P

P

 

 

410206

Стабілізаційна дотація

 

P

P

P

P

 

 

410306

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям- інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

 

P

P

 

P

 

 

410308

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

 

P

P

 

P

 

 

410310

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

 

P

P

 

P

 

 

410326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

 

P

 

 

 

 

 

410332

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

 

 

 

P

 

 

 

410335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання

 

P

 

 

 

 

 

410336

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

 

P

 

 

 

 

 

410337

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

 

P

 

 

 

 

 

410338

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів

 

P

 

 

 

 

 

410339

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

P

P

P

P

P

 

 

410342

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

P

P

P

P

P

 

 

410345

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

P

P

P

P

P

 

 

410354

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

P

P

P

P

P

 

 

410358

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

P

P

P

 

P

 

 

410366

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

P

P

P

 

P

 

 

410370

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

 

P

P

P

P

 

 

 

Джерела доходів місцевих бюджетів

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь