Смизька громада

Рівненська область, Дубенський район

ПОВІДОМЛЕННЯ

Дата: 10.08.2018 18:21
Кількість переглядів: 852

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

На виконання  вимог Закону України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту Смизької селищної ради підготовлено проект регуляторного акта «Про затвердження положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в Початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі «Смизька дитяча музична школа» Смизької селищної ради та встановлення розміру батьківської плати за навчання в Початковому  спеціалізованому мистецькому навчальному закладі «Смизька дитяча музична школа» Смизької селищної ради на 2018-2019 н. р.».

Проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу буде оприлюднено шляхом публікації в тижневику “Вісник Дубенщини” та розміщення на офіційному сайті Смизької селищної ради в мережі Інтернет (smyzka.gromada.org.ua).

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб будуть прийматися в письмовій формі відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту Смизької селищної ради за адресою: вул. Б. Хмельницького, 37 смт Смига, тел. 56-1-70, та на електронну пошту smyha-osvita@ukr.net протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

         Проекту рішення Смизької селищної ради «Про затвердження положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в Початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі «Смизька дитяча музична школа» Смизької селищної ради та встановлення розміру батьківської плати за навчання в Початковому  спеціалізованому мистецькому навчальному закладі «Смизька дитяча музична школа» Смизької селищної ради на 2018-2019 н. р.».

         Аналіз регуляторного впливу підготовлений  відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308)

Назва регуляторного акта: рішення Смизької селищної ради «Про затвердження положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в Початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі «Смизька дитяча музична школа» Смизької селищної ради та встановлення розміру батьківської плати за навчання в Початковому  спеціалізованому мистецькому навчальному закладі «Смизька дитяча музична школа» Смизької селищної ради на 2018-2019 н. р.».

Регуляторний орган: Смизька селищна рада.

Розробник  документаВідділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Смизької селищної ради.

Відповідальна особа: Руднік Галина Олександрівна

Контактний телефон: +38(050)9128418

 

         1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом  державного регулювання.

            На виконання Закону України „Про освіту”, Закону України „Про позашкільну освіту”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 „Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей”, постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 № 534 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності”, у зв’язку з тим, що на законодавчому рівні відбулися зміни, які впливають на собівартість послуги (підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати ) виникла необхідність переглянути затверджені у 2017 році розміри батьківської плати  на місяць за навчання.

          На сьогодні діють такі розміри плати за навчання, які було затверджено рішенням Смизької селищної ради «Про затвердження розміру плати батьків за навчання в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі Смизька дитяча музична школа Смизької селищної ради» від 28 вересня 2017 року № 447

  • Фортепіано         - 100 грн./м.
  • Баян, акордеон   - 80 грн./м.
  • Гітара        - 100 грн./м.
  • Хореографія – 80 грн./м.
  • Естрадне відділення    - 100 грн./м.

     - Вокально-хорове відділення -         80 грн./м.

 

З січня 2018 року  у зв’язку з підвищенням тарифів збільшились витрати на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв в середньому:

- на електричну енергію на 16-20%;

- мінімальна заробітна плата зросла в травні 2018 року на 14%.

Значне зростання заробітної плати і зростання вартості енергоносіїв  потребує значного збільшення асигнувань на утримання закладів. Однак, асигнувань із селищного бюджету по загальному фонду кошторису недостатньо для забезпечення виконання дитячою музичною школою функціональних обов’язків відповідно до Статуту в повному обсязі.

Значною частиною проекту регуляторного акту є затвердження пільгових категорій дітей, як це передбачено документами та встановлення додаткових пільг, завдяки можливостям бюджету.

Обґрунтування необхідності державного регулювання:

Збільшення витрат на утримання Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Смизька дитяча музична школа» Смизької селищної ради потребує врегулювання цього питання шляхом затвердження нових розмірів плати за навчання (батьківської плати) у Смизькій дитячій музичній школі.

2. Мета та завдання регулювання.

 - отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення статутної діяльності школи;

 - впорядкування цін на платні послуги, що надаються школою;

 - спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення матеріально-технічної бази та інші видатки школи.

-  залучення до навчання дітей пільгових категорій;

3. Визначення та оцінка альтернативних способів  досягнення визначених цілей.

Для забезпечення досягнення встановленої мети даним проектом регуляторного акта пропонується встановлення чітко визначених розмірів батьківської плати за навчання у Початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі «Смизька дитяча музична школа» Смизької селищної ради.

         Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає. В умовах постійного підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати залишити на теперішньому рівні витрати на утримання школи не є реальним.

             Обраний спосіб:

             -  відповідає вимогам чинного законодавства;

             - забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

             - забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

             - повністю відповідає потребам у вирішенні проблем.

4. Опис механізму і заходів, що пропонуються для розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акту.

             На сьогодні фінансовий ресурс бюджету селищної ради не забезпечує у повному обсязі потреби школи. Тому, виникає необхідність вишукувати додаткові фінансові можливості щодо належного утримання закладу.

             Для розв’язання проблеми музична школа пропонує надання платних послуг. Перелік платних послуг, які можуть надаватися музичними школами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 № 534 „ Про затвердженя переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності”. Згідно цього переліку були розроблені розміри батьківської плати за навчання. В розрахунок розмірів були включені фактичні витрати музичної школи.

             Таким чином, встановлення нових розмірів приведе до покращення фінансового стану музичної школи, часткового покриття видатків, пов’язаних з його функціонуванням, утриманням та експлуатацією, що в свою чергу забезпечить зменшення обсягу видатків з місцевого бюджету та більш раціональне використання бюджетних надходжень.

5.  Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття пропонованого регуляторного акта.

             У разі прийняття регуляторного акта музичною школою будуть реалізовані повноваження надані:

- Законом України „ Про освіту ”;

- Законом України „ Про позашкільну освіту ”;

 - Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 „ Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей ”;

 - Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 № 534 „ Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності ”;

 - підпунктом 2 пункту а) статті 28 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”.

          Негативного впливу від прийняття нового регуляторного акта не передбачається. Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету. Для суб’єктів господарювання та населення впровадження цього регуляторного акта – незначне збільшення витрат щодо оплати платних послуг.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.

Прийняття даного регуляторного акта дозволить чітко визначити затратний механізм селищного бюджету та  плати за навчання дітей (батьківської плати)  в Початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі «Смизька дитяча музична школа» Смизької селищної ради».

Найбільш впливовими зовнішніми чинниками, що впливають на дію регуляторного акта буде зміна чинного законодавства та нормативно-правових актів у сфері початкової спеціалізованої мистецької освіти.

Оцінка можливості  впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження вимог цього регуляторного акта  не потребує додаткових витрат з бюджету. Для суб’єктів господарської діяльності  впровадження цього регуляторного акта  також не потребує додаткових витрат.

Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта.

Завдання шкоди суб’єктам господарської діяльності у разі настання очікуваних наслідків дії акта не передбачається.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акта.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акта щодо правильності розрахунку плати за навчання дітей (батьківської плати)  у Початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі «Смизька дитяча музична школа» Смизької селищної ради здійснюється контролюючими органами.

6. Очікувані результати від прийняття  регуляторного акта.

             Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання усіх форм власності.

             Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що виникнуть у різних груп суб’єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого проекту рішення.

Таблиця вигід та витрат

Сфера  впливу

Витрати

Вигоди

 

Інтереси органів місцевого самоврядування

Процедура розробки регуляторного акту ( витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготовкою регуляторного акту )  

- збільшення власних надходжень музичної школи

 

Інтереси суб’єктів господарювання усіх форм власності  

Часові та грошові витрати, пов’язані з наданням музичною школою необхідних послуг       

 

- розширення та покращення видів платних послуг у музичній школі

 

   Інтереси громади     

 

Часові витрати, пов’язані з наданням музичною школою необхідних послуг      

 

- надання можливості учням та їх батькам отримувати послуги без значних фінансових витрат

 

 

               Витрати або вигоди, які можуть виникнути внаслідок дії регуляторного акта не можуть бути кількісно визначеними. На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути погіршення умов проживання населення, зменшення фінансових ресурсів. Кількість наданих послуг визначити заздалегіть ( навіть приблизно ) неможливо.

7. Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акта до початку нового навчального року . Але при необхідності можливе внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства, інших необхідних випадках. У разі виникнення необхідності, до нього можуть бути внесені зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Результативність даного проекту рішення буде відстежуватися за такими показниками:

Кількісними:

-         кількість вихованців, які навчаються у Початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі «Смизька дитяча музична школа» Смизької селищної ради;

-         кількість дітей пільгових категорій, що навчається в даному закладі;

-         плановий контингент учнів по  школі;

-         загальний обсяг коштів на фінансування Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Смизька дитяча музична школа» Смизької селищної ради.

Якісними:

-         аналіз батьківської плати за  фінансовий рік;

-         соціальна спрямованість даного проекту;

-         результативність діяльності закладу.

9. Заходи з  відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності цього рішення здійснюється Відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту  Смизької селищної ради згідно з Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, за кількісними і якісними показниками з використанням статистичних та фактичних даних Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Смизька дитяча музична школа» Смизької селищної ради.

         Під час прийняття регуляторного акта, у встановлені чинним законодавством строки на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься відстеження результативності дії акта.

 

 

Начальник відділу                                                                        В. Костюк

рішення та положення


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь