Оголошення

Дата: 11.03.2019 10:12
Кількість переглядів: 561

 

 

   ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з призначення управителя  багатоквартирних будинків в смт Смига, в яких не створено ОСББ, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним  будинком

 

             На виконання рішення виконавчого комітету Смизької селищної ради   від 28.02.2019 року №16, Закону України “Про особливостi здiйснення права власностi у багатоквартирному будинку”, керуючись Порядком проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженим наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України вiд 13.06.2016 №150,  оголошується конкурс з призначення управителя  багатоквартирних будинків в смт Смига.

 

1. Найменування. Місцезнаходження організатора конкурсу.

Організатор конкурсу –  виконавчий комітет Смизької селищної ради Дубенського району Рівненської області, код ЄДРПОУ 04385391 (місце знаходження організатора конкурсу: Рівненська обл., Дубенський район, смт Смига, вул.Б.Хмельницького,37).

2. Прізвище. Посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених  здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу.

Федоров Олександр Мефодійович, перший заступник селищного голови, голова конкурсної комісії, телефон (03656)56570.

Приходович Алла Антонівна, заступник селищного голови, заступник голови конкурсної комісії, телефон  (03656) 56588.

3. Об'єктом конкурсу є 29 багатоквартирних будинків в  смт Смига.

Розгорнута інформація щодо багатоквартирних будинків по об’єктах конкурсу наведена в додатку до Конкурсної документації.

 

4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції учасників конкурсу оцінюються за наступною бальною системою:

Критерій

Бали

1

2

3

1

Ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної  площі об’єкта конкурсу.

 

 

 

 

 

Максимальна кількість балів – 50 балів.

 Оцінювання пропозицій здійснюється по кожному будинку, що входить до об’єкту конкурсу, окремо.

Максимально можливу кількість балів щодо певного будинку (50 балів) отримує учасник, який запропонував найнижчу ціну послуги для цього будинку.

 

 

2

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

Максимальна кількість балів – 20 балів

Оцінюється наявність власної матеріально-технічної бази

3

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

Максимальна кількість балів – 10 балів.

Учасник подає:

- довідку на бланку (Додаток 5) про наявність достатньої кількості персоналу для надання послуг з управління багатоквартирними будинками, що відповідають кваліфікації, мають відповідні знання та досвід, чисельність яких розрахована відповідно до норм та нормативів.

- звіт з праці форми №1-ПВ затверджений наказом Держкомстату від 10.06.2016р.

Оцінюється наявність персоналу для надання послуг з управління багатоквартирними будинками, що відповідають кваліфікації, мають відповідні знання та досвід:

Всі працівники штатні – 10 балів;

Штатні працівники із частковим залученням співвиконавців – 5 балів;

Лише співвиконавці – 2 бали.

4

Фінансова спроможність учасника конкурсу

Максимальна кількість балів – 15 балів.

Оцінюється фінансова спроможність учасника надавати послуги з управління багатоквартирним будинкам у повному обсязі не менше півтора місяця, на підставі наданих учасником документів.

5

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

Максимальна кількість балів – 5 балів.

Оцінюється наявність досвіду роботи учасника конкурсу з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

Максимально можливу кількість балів (5 балів) отримує учасник, у якого найбільший досвід роботи (в роках) у сфері житлово-комунального господарства.

 

 

Максимальна сума балів дорівнює 100 балам. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника управителем – 70 балів.

У разі якщо у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, він оголошується переможцем конкурсу.

У разі відмови переможця конкурсу від підписання договору про надання послуги або неукладення договору з його вини у встановлений термін, конкурсна комісія може визначити переможцем учасника, що набрав максимальне число балів за оцінюванням, з числа інших поданих конкурсних пропозицій або оголосити повторний конкурс.

5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:

фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.

Не може бути подано більш однієї пропозиції від учасників конкурсу, де кінцевим бенефіціаром є одна й та сама особа.

У разі, якщо на об’єкт конкурсу подано більш однієї пропозиції від учасників, де кінцевим бенефіціаром є одна й та сама особа, розглядається пропозиція, яка була надана першою.

Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної пропозиції  для їх оцінювання:

- статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;

- довідка з органів статистики про реєстрацію;

- свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;

- витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління  нерухомим  майном за винагороду або на основі контракту;

- інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію).

- копія балансового звіту за останній звітний період;

  • довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

- довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);

- копії актів проходження технічного огляду транспортних засобів (акти дійсні на момент подачі заяви);

- довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) з копіями відповідних документів що посвідчують відповідну кваліфікацію;

- розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок (згідно додатку №2 до конкурсної документації для проведення конкурсу з визначення управителя багатоквартирних будинків у 

смт Смига). Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу.

 

Під час розрахунку витрат, пов’язаних з управлінням багатоквартирними будинками, учасник конкурсу  враховує вимоги наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», правила утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених  наказом Держитлокомунгоспу України від 17 травня 2005 року №76 та інших нормативних документів.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх надали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

           6. Способи та місце отримання конкурсної документації.

            Конкурсна документація надається секретарем конкурсної комісії особисто або через уповноважену учасником конкурсу особу/ надсилається поштою протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

7. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

7.1. Конкурсна пропозиція подається секретарю конкурсної комісії особисто або через уповноважену учасником конкурсу особу/ надсилається поштою.

7.2. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: Україна, Рівненська обл., Дубенський район, смт Смига, вул.Б.Хмельницького,37, виконавчий комітет Смизької селищної ради.

7.3. Кінцевий строк подачі документів:     15  квітня 2019 р.  до 16.00.

 

8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

8.1. Місце: виконавчий комітет Смизької селищної  ради, Рівненська обл., Дубенський район, смт Смига, вул.Б.Хмельницького,37.

8.2. Дата:  16 квітня 2019 року.

8.3. Час: 10:00.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь