Пошук

Про затвердження Положення про громадських інспекторів благоустрою населених пунктів Смизької селищної ради

Дата: 03.05.2019 15:50
Кількість переглядів: 1403

 

                                                    У К Р А Ї Н А

смизька  СЕЛИЩНА  РАДА

ДУБЕНСЬКОГО  РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 (Восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

                                                  

Від «___» _________2019 року                                                                                      №

 

 

Про затвердження Положення про

громадських інспекторів благоустрою

населених пунктів Смизької селищної ради

 

   З метою створення умов сприятливих для життєдіяльності людей, забезпечення чистоти і порядку у населених пунктах Смизької селищної ради, здійснення впливу на правопорушників громадського порядку у сфері адміністративних правовідносин, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Кодексом України про адміністративні правопорушення, селищна рада,-  

          

           ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про громадських інспекторів благоустрою населених пунктів Смизької селищної ради (додаток №1).

2. Уповноважити громадських інспекторів благоустрою правом на складання протоколів у справах про адміністративні правопорушення за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, містобудування, екології та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                         В.Р. Мазурок

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

                   до рішення Смизької селищної

                   ради №    від    201_ року

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про громадських інспекторів благоустрою населених пунктів Смизької селищної ради

 

I. Загальні положення

 

         1.1. Це Положення розроблене відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2007 №7 «Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів», «Правил благоустрою території селища та сіл Смизької селищної ради», затверджених рішенням селищної ради від __  ________________року №______.

1.2. Громадський контроль у сфері благоустрою здійснюють громадські інспектори благоустрою населених пунктів Смизької селищної ради (далі – громадські інспектори) у кількості двох осіб.

1.3. Громадські інспектори виконують  роботу  на  громадських
засадах,  без  звільнення  від  основної  роботи  і без додаткової
оплати праці.

           1.4. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються Конституцією, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами і стандартами щодо вимог з благоустрою населених пунктів, наказами центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, «Правилами благоустрою, дотримання чистоти та громадського порядку на території Смизької селищної ради» та цим Положенням.

 

II. Порядок призначення громадських інспекторів

 

2.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що досягли 18 років, мають досвід роботи у сфері благоустрою та пройшли співбесіду у виконавчому комітеті Смизької селищної ради. 

2.2. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, подає на ім’я голови Смизької селищної ради письмову заяву довільної форми. До заяви може  додаватись подання комунального підприємства, громадської організації, органу самоорганізації населення (ОСН), об’єднання співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ), що його рекомендує або письмове клопотання відповідного структурного підрозділу виконавчого комітету.

2.3. Заява громадянина з поданням за резолюцією селищного голови направляється до заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради для співбесіди і виявлення у претендента знань з основ законодавства з питань благоустрою населених пунктів та погодження його кандидатури.

2.4. Після позитивного погодження кандидатури громадського інспектора відділ правового та організаційно-кадрового забезпечення Смизької селищної ради готує проект розпорядження селищного голови про призначення громадського інспектора.

2.5. Громадські інспектори у день їх призначення отримують посвідчення, що підтверджують їх повноваження, за зразком, який встановлено додатком до цього положення.

У посвідченні громадського інспектора визначається територія, у межах якої він може здійснювати свої повноваження та профільний напрямок інспектування. Посвідчення громадського інспектора видається терміном на один рік з можливістю його щорічного продовження.

2.6. Виготовлення та заповнення посвідчення громадського інспектора забезпечує структурний підрозділ виконавчого комітету, відповідальний за підготовку проекту рішення про призначення. 

2.7. Після призначення громадський інспектор повинен пройти інструктаж у відділі правового та організаційно-кадрового забезпечення Смизької селищної ради з питань складання протоколів про правопорушення законодавства у сфері благоустрою.

 

III. Координація діяльності громадських інспекторів

 

3.1. Діяльність громадських інспекторів організовує та координує перший заступник селищного голови.

3.2. Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії з структурними підрозділами виконавчого комітету, комунальними підприємствами та іншими органами, які здійснюють контроль за станом та утриманням об'єктів благоустрою.

3.3. Відділ правового та організаційно-кадрового забезпечення та відділ архітектури та земельних відносин селищної ради:

1) надають практичну і методичну допомогу з питань здійснення громадського контролю за додержанням законодавства у сфері благоустрою;

2) проводять навчання, ознайомлюють з новими законодавчими та нормативними документами, які регулюють здійснення громадського контролю;

3) залучають громадських інспекторів до участі в перевірках, які збігаються з напрямком діяльності громадського інспектора;

4) узгоджують план здійснення рейдів і перевірок та реєструють направлення для громадського інспектора на проведення перевірок у відповідному журналі;

5) приймають та аналізують звіти громадських інспекторів;

6) вносять подання про продовження терміну виконання функції громадського інспектора на наступний рік.

 

IV. Права громадських інспекторів

 

4.1. Громадські інспектори мають право:

1) брати участь у проведенні спільно з працівниками структурних підрозділів виконавчого комітету та комунальних підприємств рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та жителями Смизької селищної ради законодавства у сфері благоустрою селища, населених пунктів та прилеглих територій;

2) проводити перевірки, складати протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні порушення і подавати їх до адміністративної комісії при виконавчому комітеті Смизької селищної ради для притягнення винних до відповідальності;

3) проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, відео зйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

4) здійснювати інші повноваження відповідно до закону.

4.2. Громадські інспектори зобов'язані:

1) дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього Положення при проведенні рейдів та перевірок;

2) сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати Смизьку селищну раду про результати рейдів та перевірок безпосередньо після їх закінчення;

3) щокварталу до  5  числа наступного за звітним кварталом та не
пізніше  15  січня  наступного  за  звітним   року   подавати   до

Смизької селищної ради щоквартальні та щорічний звіти про проведену роботу.

 

V. Позбавлення повноважень громадського інспектора

 

5.1. Громадський інспектор може бути позбавлений права виконувати обов'язки з анулюванням відповідного посвідчення у разі:

1) ненадання у встановленні терміни щоквартальних або щорічних  звітів про роботу або негативної їх оцінки;

2) неналежного виконання ним обов'язків громадського інспектора;

3) вчинення громадським інспектором порушень законодавства з питань благоустрою, перевищення повноважень, зафіксованих фактів брутальної поведінки, а також вчинення інших протиправних дій при виконанні обов'язків громадського інспектора благоустрою селища та  населених пунктів.

5.2. Рішення про позбавлення права виконувати обов'язки громадського інспектора з анулюванням відповідного посвідчення приймається розпорядженням селищного голови за  відповідним поданням відділу правового та організаційно-кадрового забезрпечнння та відділу архітектури та земельних відносин.

 

 

 

Секретар селищної ради                                             В.Р. Мазурок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Додаток 
до Положення про громадських інспекторів благоустрою
 населених пунктів Смизької селищної ради

 

    Зразок посвідчення громадського інспектора благоустрою населених пунктів Смизької селищної ради

 

Лицьовий бік

Герб  Смизької громади

ПОСВІДЧЕННЯ №

 

 

Прізвище ________________

Ім’я ________________

По батькові ________________

Є громадським інспектором благоустрою населених пунктів Смизької селищної ради (територіальна сфера повноважень)

 

П.І.Б. особи, що видала посвідчення

«___»________20__ р. _______ (підпис) ________ (прізвище)

 

Посвідчення дійсне до «___»________20__ р.

 

Зворотній бік

 Згідно ст. 41 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів, що затверджене наказом Мінбуду від 16.01.2007 N 7 громадський інспектор

МАЄ ПРАВО:

– брати участь у проведенні спільно з працівниками структурних підрозділів виконавчого комітету та комунальних підприємств рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та жителями Смизької селищної ради законодавства у сфері благоустрою та правил паркування;

– проводити перевірки, складати протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів згідно ст.152 Кодексу України про адміністративні порушення і подавати їх до адміністративної комісії при  виконавчому комітеті Смизької селищної ради  для притягнення винних до відповідальності;

– проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, відео зйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь