Проект рішення про бюджетний регламент

Дата: 01.07.2019 16:11
Кількість переглядів: 1507

 

У К Р А Ї Н А

смизька  СЕЛИЩНА  РАДА

ДУБЕНСЬКОГО  РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Проект

 

 

Рішення

 

 від ____________ № _____

 

Про Бюджетний регламент

Смизької селищної ради

 

Відповідно до статей 26, 28 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та з метою унормування процесів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування впродовж бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу,

селищна рада

     ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Бюджетний регламент Смизької селищної ради згідно з додатком.

2. Доповнити Розділ 1 “Загальні положення” Регламенту Смизької селищної ради, затвердженого рішенням Смизької селищної ради від __________ 2018 року № ___, статею 10 такого змісту:

“11. Організаційно-процедурні питання участі депутатів селищної ради в бюджетному процесі та питання підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, внесення змін, контролю за виконанням та звітності щодо селищного бюджету Смизької селищної об’єднаної територіальної громади регулюються Бюджетним регламентом Смизької селищної ради, який затверджується окремим рішенням селищної ради.”

3. Селищній раді забезпечити його офіційне опублікування.

 

Секретар ради                                                      

 

 

Додаток

до рішення селищної ради

від

 

Бюджетний регламент Смизької селищної ради

Стаття 1. Бюджетний регламент визначає організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду та затвердження прогнозу селищного бюджету, підготовчої роботи перед складанням проекту селищного бюджету, складання та розгляду проекту селищного бюджету, затвердження, внесення змін та виконання селищного бюджету, подання та затвердження звітності про виконанням селищного бюджету Смизької селищної об’єднаної територіальної громади.

Стаття 2. Метою «Бюджетного регламенту Смизької селищної ради» є впорядкування та унормування процедур на кожній стадії бюджетного процесу на місцевому рівні для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються селищною радою та досягнення сталого розвитку об’єднаної територіальної громади.

Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», Наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 р. № 228 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні” та інших чинних нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, а також Регламенту роботи Смизької селищної ради.

Стаття 4. Селищна рада створює сприятливі умови для участі громадян у бюджетному процесі. Це забезпечується, зокрема, шляхом:

-       належного інформування населення про бюджетну політику селищної ради, зокрема, своєчасного оприлюднення проектів документів та документів, схвалених селищною радою; інформування мешканців про бюджету в доступній формі у форматі «Бюджет для громадян»;

-       одержання пропозицій від мешканців щодо проекту програми соціально-економічного розвитку та проекту селищного бюджету;

-       проведення бюджетних слухань для інформування громади про проект селищного бюджету й одержання зауважень і пропозицій від жителів територіальної громади;

-       публічного звітування про результати використання коштів селищної бюджету;

-       включення представників громадських об’єднань, молодіжної ради до робочої групи з визначення пріоритетів формування селищного бюджету;

-       проведення конкурсу громадських ініціатив для відбору проектів, які включаються до селищного бюджету.

Перелічені можливості участі громадськості Смизької ОТГ не є вичерпними і можуть застосовуватися інші форми відповідно до законодавчо визначених повноважень селищної ради.

Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту селищного бюджету:

1.       Стратегія розвитку Смизької селищної об’єднаної територіальної громади;

2.       План заходів щодо реалізації Стратегії розвитку Смизької селищної об’єднаної територіальної громади;

3.       Програма соціально-економічного розвитку Смизької селищної об’єднаної територіальної громади;

4.       Прогноз селищного бюджету на плановий та два наступні роки;

5.       Результати конкурсу громадських ініціатив.

6.       Рекомендації робочої групи з визначення пріоритетів формування селищного бюджету;

7.       доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період;

8.       доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів, а також доведені Міністерством фінансів України та Департаментом фінансів обласної державної адміністрації Інструкції щодо їх заповнення;

9.       доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту селищного бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про селищний бюджет (типова форма рішення);

10.     доведені Кабінетом Міністрів України (визначені прийнятим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту селищного бюджету;

11.     доведені обласною державною адміністрацією обсяги субвенцій державного та обласного бюджетів на здійснення державних програм соціального захисту;

12.     матеріали, надані підрозділами та службовими особами селищної ради;

13.     бюджетні запити виконавчих органів селищної ради - головних розпорядників коштів та інформація розпорядників коштів нижчого рівня;

14.     депутатські запити, звернення та відповіді на них, пов’язані із складанням селищного бюджету та фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку селища, інших цільових програм, затверджених селищною радою;

15.     результати бюджетних слухань

16.     результати зустрічей громадян з депутатами селищної ради та посадовими особами селищної ради;

17.     результати опитування громадської думки (через інтерв’ю, «гарячі» телефонні лінії, анкетування, он-лайн голосування, соціологічні дослідження);

18.     звернення громадських організацій;

19.     пропозиції та рекомендації учасників бюджетного процесу до проекту селищного бюджету;

20.     фактичні та прогнозні показники надходжень до селищного бюджету;

21.     досягнуті показники економічно-соціального розвитку селища за попередні роки, стан виконання показників в поточному році та проект програми економічного і соціального розвитку на плановий рік.

Стаття 6. Проектом рішення про селищний бюджет визначаються:

1.       загальні суми (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди):

-     доходів селищного бюджету,

-     видатків селищного бюджету,

-     кредитування селищного бюджету (за наявності),

-     фінансування селищного бюджету;

2.       граничні обсяги:

-     річного дефіциту (профіциту) селищного бюджету в плановому бюджетному періоді (селищний бюджет може прийматись з дефіцитом по загальному фонду шляхом внесення змін до рішення про селищний бюджет за результатами річного звіту про виконання селищного бюджету за попередній бюджетний період виключно на суми вільного залишку бюджетних коштів),

-     місцевого боргу на початок та кінець планового бюджетного періоду (за наявності),

-     надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій (за наявності);

3.       доходи селищного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4.       фінансування селищного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5.       кредитування за головними розпорядниками коштів селищного бюджету та бюджетною класифікацією (у додатку до рішення) (за наявності);

6.       бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету та окремо по галузях за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і оплату енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

7.       бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

8.       розмір оборотного залишку коштів селищного бюджету;

9.       додаткові положення, що регламентують процес виконання селищного бюджету;

10.     перелік захищених видатків селищного бюджету, визначених на підставі статті 55 Бюджетного кодексу України;

11.     додаткові положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету.

Стаття 7. Разом з проектом рішення про селищний бюджет подаються:

1.       пояснювальна записка до проекту рішення, яка включає показники і інформацію, зазначені в статті 9 даного Регламенту;

2.       прогноз селищного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України;

3.       показники витрат селищного бюджету, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проектів триває більше одного бюджетного періоду;

4.       перелік інвестиційних проектів на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

5.       інформація про хід виконання селищного бюджету у поточному бюджетному періоді;

6.       пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту селищного бюджету щодо пріоритетів діяльності та обґрунтованості видатків;

7.       інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Підрозділ планово-економічного розвитку селищної ради.

Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити:

1.       інформацію про соціально-економічний стан об'єднаної територіальної громади і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основу проекту селищного бюджету;

2.       оцінку доходів селищного бюджету з урахуванням втрат доходів внаслідок наданих селищною радою податкових пільг;

3.       пояснення до основних положень проекту рішення про селищний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією (пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету);

4.       обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;

5.       інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень (за наявності).

Стаття 9. При затвердженні селищного бюджету враховується у першочерговому порядку потреба в коштах на:

1.       Оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

2.       Проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

3.       Інші соціальні видатки (медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування, поточні трансферти населенню).

Стаття 10. Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання розрахунків потреби в коштах та/або приховування, надання недостовірної, завищеної чи неповної потреби в коштах за рахунок коштів селищного бюджету.

Стаття 11. Проект рішення про селищний бюджет (про внесення змін до рішення про селищний бюджет) подається до селищної ради винятково виконавчим комітетом селищної ради. Проект рішення, поданий з порушенням вимог цієї статті, на розгляд пленарного засідання селищної ради не вноситься.

Стаття 12. Пропозиції до проекту рішення про селищний бюджет, а також про внесення змін до рішення про селищний бюджет в частині збільшення видатків повинні містити пропозиції із зазначенням джерел покриття таких витрат, а також відповідати стратегічним пріоритетам розвитку об’єднаної територіальної громади. Пропозиції, надані без визначення джерел покриття таких видатків, до розгляду виконавчим комітетом не приймаються.

Стаття 13. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання наведені в Додатку до цього Бюджетного регламенту.

 

 

Секретар селищної ради   

https://rada.info/upload/users_files/04385391/227b2ab51b8a2a25560f80b74405c1b2.docx                                                      


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь