Про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік

Дата: 14.05.2021 16:25
Кількість переглядів: 884

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Смизької селищної ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік

в частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб –підприємців, транспортного податку та туристичного збору на території Смизької селищної ради»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

        

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів або змін (плановий період).

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо Смизька селищна рада  до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів, сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу , такі податки та/або збори справляються виходячи з норм  Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення першочергових потреб Смизької  територіальної громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення  функціонування бюджетних установ, благоустрій територій  громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Смизької  територіальної громади, вони відіграють значну роль у забезпеченні місцевого самоврядування власним фінансовим ресурсом.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку  територіальної громади, Смизька селищна рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2022 рік в частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб –підприємців, транспортного податку та туристичного збору на території Смизької селищної ради»

 

Підтвердження важливості проблеми

 

У разі прийняття  рішення "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік в частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб –підприємців, транспортного податку та туристичного збору на території Смизької селищної ради»

 очікується, що в бюджет Смизької   територіальної громади надійдуть кошти від сплати єдиного податку,транспортного та туристичного збору ,та  в сумі  близько 4236,00  тис. грн.

           Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків, здійснення необхідного контролю за повнотою проведення платежів, необхідності наповнення  бюджету та направлення коштів на соціальні програми громади, зокрема: програми соціальної  підтримки незахищених верств населення; утримання дошкільних навчальних закладів; утримання загальноосвітніх шкіл громади; поточний ремонт доріг, організацію благоустрою населених пунктів.  

Проблема має вплив на суб’єктів господарювання, громаду, місцеву владу.  Ефективність розвитку територіальних громад потребують відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта,  важлива для всіх  членів об’єднаної територіальної  громади.

Проектом передбачається створення умов для надходження до місцевого бюджету  коштів від сплати єдиного податку, туристичного збору,  транспортного податку, забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території    громади.

Станом на 01.01.2021 року на території Смизької  територіальної громади обліковано  139 платників єдиного податку з них:47 платника І групи, 80 платників ІІ групи, платники ІІІ та ІV груп.

Надходження від сплати єдиного податку за 2020 рік  до місцевого бюджету склали    

3 552,3 тис. грн. з них: 2 968,5 тис. грн. надійшло від фізичних осіб. Транспортний податок у 2020 році надійшов у сумі 6,3 тис.грн.

Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування та віднесені до І та ІІ групи платників єдиного податку також залишаються на рівні попередніх років і встановлені за максимальним розміром (І група - в розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, ІІ група - 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року).

Беручи до уваги, що надходження від сплати єдиного податку до селищного   бюджету за два попередніх роки зростає, а саме: 2018 р. –3 338,6 тис. грн., 2019 р. – 3 395,4 тис. грн., 2020р. – 3 552,3 тис. грн.. можна зробити висновок, що на території Смизької  територіальної громади створено сприятливе економічне середовище для ведення бізнесу.

Ставки податку по туристичному зборі встановлені згідно чинного законодавства. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених розділом 2 цього Положення, у розмірі  0,2 відсотка - для внутрішнього туризму та 1 відсотки - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

           Надходження від збору за місця для паркування транспортних засобів не аналізуються, так як відсутні оператори паркування транспортних засобів. В зв'язку з чим надходження за 2020 рік відсутні.

Враховуючи те, що транспортний податок встановлюється Податковим кодексом та  не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування він буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі - 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування. Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, тому втрати до бюджету по даному податку не розраховувались.

Разом з тим, у разі не прийняття рішення про встановлення транспортного податку селищна рада порушить норми Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення цього податку.  

     Враховуючи, вищевикладене, Смизькою селищною  радою розробляється проєкт рішення «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2022рік в частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб –підприємців, транспортного податку

та туристичного збору на території Смизької селищної ради» та публікується у визначений законом спосіб на сайті Смизької  селищної ради .

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів.

 

          Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування..

          У разі якщо до 15 липня року,що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків селищна рада не прийняла дане рішення ,такі податки справляються ,виходячи з норм Податкового кодексу України із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року,що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків ( стаття 12.3.5 Податкового кодексу України).

 

II. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

 

Основною метою розробки проєкту є забезпечення практичної реалізації чинного законодавства шляхом встановлення місцевих податків на території Смизької територіальної громади.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету територіальної громади;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету територіальної громади;

- забезпечити додаткові надходження до бюджету територіальної громади, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до бюджету територіальної громади місцевих податків;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

 

 

ІІІ.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

                            Альтернатива 1.

Не прийняття регуляторного акта

( залишення існуючої на даний момент ситуації без змін).

 

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку

протирічить нормам чинного законодавства (не дотримання процедури прийняття регуляторного акта та порушення норми статті 12 Податкового кодексу України).

Втрати бюджету територіальної громади в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік», не дозволять профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

                         Альтернатива 2.

 Прийняття регуляторного акта

відповідно до Податкового кодексу

                                України

   Дотримання вимог податкового законодавства. Забезпечення досягнення цілей державного регулювання. Прийняття даного рішення  забезпечить досягнення, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території Смизької селищної ради та відповідне наповнення бюджету територіальної громади. Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади орієнтовно надійде 4236,0  тис. грн., що дозволить належне фінансування програм соціально-економічного розвитку громади.

 

 

 

Примітка: Максимальна ставка податку для платників І групи 10% – 227,0 грн. на 2021 рік та 248,1 грн. на 2022 рік (від розміру прожиткового мінімуму  для працездатних осіб, установленого законом на 01.01.2021р. –  2270,00 грн., прогнозовано на 2022 рік – 2481,00 грн.),  ІІ групи 20% –  1200,00 грн. на 2021 рік та 1340,00 грн. на 2022 рік (від розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01.01.2021р. – 6000,00 грн., прогнозна на 2022р. – 6700,00 грн.).

При описі альтернатив використовувалися розрахункові прогнозні показники надходжень до бюджету від сплати єдиного податку платниками І та ІІ груп.

 

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання – платників І групи єдиного податку у 2022 році

 

                                                                                                         Таблиця 1

Розмір ставки,

%

Оплата  за  місяць, грн

Оплата за рік одним суб’єктом господарювання, грн.

10

248,10

2977,20

 

Примітка: При розрахунках ураховано розмір прожиткового мінімуму у 2021р. – 2270,00 грн., 2022р. – 2481,00 грн. (лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 №05110-14-6/25074).

 

 

Розрахунок витрат на одного  суб’єкта господарювання – платників ІІ групи єдиного податку у 2022 році

 

Таблиця 2

Розмір ставки,

%

Оплата  за  місяць, грн

Оплата за рік одним суб’єктом господарювання, грн.

20

1340,0

16080,0

 

Примітка: При розрахунках ураховано розмір мінімальної заробітної плати у 2021р. – 6000,0  грн., 2022р. – 6700,0 грн. (лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 №05110-14-6/25074).

 

Відповідно до орієнтованої кількості платників єдиного податку 1 та 2 групи у 2022 році складає: І група – 47 осіб, 2 група – 80 осіб; а надходжень до бюджету: 1 група –139 928,4  грн., а  ІІ група   -1 286 400,00 грн.

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 Відсутні.

Альтернатива 2

  1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.
  2. Забезпечить відповідні надходження до бюджету територіальної громади від сплати місцевих податків .
  3. Створить сприятливі фінансові можливості місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між селищною радою та   суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні.

Альтернатива 2

  1. Сплата податків за обґрунтованими ставками. 2.Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування, яка передбачає внесення пропозицій та зауважень.

3.  Створення сприятливих  фінансових можливостей селищної ради для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця.

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки та обговорення проекту рішення.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Втрати часу на отримання роз’яснень щодо діючих ставок та їх адміністрування.

 

Альтернатива 2

1.Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків за встановленими ставками. 2.Додаткові надходження до  місцевого бюджету, які дозволять збільшити витрати на інфраструктуру  громади та створити сприятливі умови для діяльності  та ведення бізнесу

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про місцеві податки і збори.

 

 

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

       

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку

протирічить нормам чинного законодавства (не дотримання процедури прийняття регуляторного акта та порушення норми статті 12 Податкового кодексу України).

Втрати бюджету територіальної громади в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік в частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб –підприємців, транспортного податку та туристичного збору на території Смизької селищної ради», не дозволять профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення  забезпечить досягнути вста-новлених цілей, чітких та прозорих механізмів спра-вляння та сплати місцевих податків і зборів на території Смизької селищної ради та відповідне наповнення бюджету територіальної громади. Забезпечить  фінан-сову основу самостійності органу місцевого само-врядування. До бюджету територіальної громади орієнтовно надійде 4236,0 тис. грн., що дозволить профінансувати   комунальні заклади освіти, благоустрій та інші соціальні програми. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

Дотримано вимоги подат-кового законодавства.

                      

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава: Надходження додаткових коштів до бюджету територіальної громади; спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади. Громадяни:

Забезпечить  фінан-сову основу самостійності органу місцевого само-врядування , що дозволить створення сприятливих  фінансових можливостей селищної ради для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця. .

Суб’єкти господарювання: Сплата податків за обґрунтованими ставками.

  

 

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його  опублікуванням на  офіційному веб сайті масової інформації. Громадяни:

Сплата податків  за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків  за встановленими ставками. 

 

Дана альтернатива є найбільш прийнятною.

Вибір даної альтернативи забезпечить стабільне надходження коштів до місцевого бюджету.

.

Альтернатива 1

 

 

 

Держава:

Відсутні

 

Громадяни:

Відсутні

 

Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за  ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Держава:

Відсутні

 

Громадяни:

Відсутні

 

Суб’єкти господарювання: Витрати:

Втрати часу на отримання роз’яснень щодо діючих ставок та їх адміністрування.

 

Дана альтер-натива є неприй-нятною. Недофінансування місцевого бюджету  ставить під загрозу вико-нання  місцевих програм еконо-мічного і  соціаль-ного розвитку, соціального  захисту терито-ріальної громади та забезпечення якісних послуг.

 

     Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є  доцільною. Цілі прийняття проекту рішення «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2022  рік в частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб –підприємців, транспортного податку та туристичного збору на території Смизької селищної ради»   будуть досягнуті майже в повній мірі.  До селищного  бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати податків. Прийняттям  вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податків.

Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;
  • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, що в даному випадку

протирічить нормам чинного законодавства (не дотримання процедури прийняття регуляторного акта та порушення норми статті 12 Податкового кодексу України).

Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства: -Податкового кодексу України; -Бюджетного кодексу України; -Земельного кодексу України; та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо). Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.).

         

 Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів,  та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Смизької територаіальної громади. Прийняттям  вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податків. Дотримання чинного законодавства.

 

                                                                                        

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми є  встановлення ставок місцевих податків шляхом прийняття  регуляторного акту.

Заходи, які забезпечують розв’язання даної проблеми:

- розробка проекту рішення «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2022 рік в частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб –підприємців, транспортного податку та туристичного збору на території Смизької селищної ради»   та АРВ до нього;

- проведення консультацій, робочих нарад, зустрічей з суб’єктами господарювання, жителями громади;

-оприлюднення проекту рішення разом з аналізом проекту регуляторного акта, отримання зауважень і пропозицій;

- підготовка експертного висновку відповідною комісією щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- отримання пропозицій від ДРС по удосконаленню проекту регуляторного акта;

- прийняття рішення на сесії Смизької селищної ради та його оприлюднення у встановленому законодавством порядку;

- проведення заходів з відстеження результативності регуляторного акта.

 VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями  встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Розрахунок витрат для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) додається.

.VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

           У разі, якщо селищна рада  не прийняла рішення про встановлення місцевих податків і зборів та не надіслала в електронному вигляді до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники місцевих податків і зборів у термін до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків міська рада не прийняла дане рішення, такі податки справляються, виходячи із норм Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків (стаття 12.3.5 Податкового кодексу України).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексу України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків і зборів.

Термін дії регуляторного акта – один рік ( з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року). В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акта.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- забезпечення відповідних надходжень до  бюджету громади від сплати місцевих податків і зборів.

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта;

- рівень проінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта. 

 

Прогнозні показники результативності.

 

п/н

Назва показника

Очікуваний обсяг надходжень у разі прийняття рішення у 2022  р.

1

Прогнозовані надходження до місцевого бюджету єдиного податку від всіх груп платників (тис. грн.)

4200,0 тис. грн.

2

Прогнозовані надходження до місцевого бюджету єдиного

податку від платників І-ІІ груп (тис. грн.)

 

1426,3 тис.грн.

3

Туристичний збір

11,0 тис.грн.

3

Транспортний податок

25,0 тис.грн.

4

 

 

 

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Смизької територіальної громади;

 

Високий.

 

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб що :

- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

- ознайомляться з регуляторним актом на офіційному веб-сайті;

- отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися в терміни, визначені законом України «Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності  регуляторного акта» зі змінами, буде здійснюватися виконавчим комітетом Смизької селищної ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  місцевих податків і зборів, що надходять до  міського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. Проведення відстеження результативності буде здійснюватися за допомогою статистичного методу.

 У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.  

            Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

 

ДОДАТОК №1

до Аналізу регуляторного впливу

 

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

№ з/п

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

 

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

        -

-

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

-

-

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

 

-

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

 

 

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

 

 

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

 

 

Начальник  фінансового відділу

 

 

ДОДАТОК №2

до Аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником протягом тижня до оприлюднення цього проекту рішення.

 

 

№ з/п

Вид консультації

Кількість

учасників

консультацій,

осіб

Основні

результати

консультацій

(опис)

1.

 

 

Робоча нарада

 

 

Визначення          доцільності

ухвалення рішення Смизької селищної ради «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2022 рік в частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб –підприємців, транспортного податку та туристичного збору на території Смизької селищної ради»   для  суб’єктів

малого підприємництва;

оцінка впливу регуляторного акта на

конкуренцію в рамках

проведення Аналізу регуляторного впливу.

2.

 

Консультацій в телефонному та усному режимі

 

Визначення          доцільності

ухвалення рішення Смизької селищної ради «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2022 рік в частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб –підприємців, транспортного податку та туристичного збору на території Смизької селищної ради»   для  суб’єктів

малого підприємництва;

оцінка впливу регуляторного акта на

конкуренцію в рамках

проведення Аналізу регуляторного впливу.

 

 

 

2.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

 

Тис.грн.

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання

1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5.

Інші процедури (Прогнозовані надходження до місцевого бюджету єдиного податку І, ІІ груп платників (тис. грн.)

1426,3

-

-

6.

Інші процедури (Туристичний збір тис.грн.)

11,0

 

 

7.

Інші процедури (Транспортний податок)

25,0

 

 

8.

Разом, тис.гривень

1462,3

-

-

9.

Планова кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць.

139

10.

Сумарно, тис.гривень .

1462,3

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

-

-

-

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

-

-

-

11.

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13.

Інші процедури

-

-

-

14.

Разом, гривень

-

-

-

15.

Планова кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

16.

Сумарно, гривень

-

-

-

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва  не підлягають розрахунку,оскільки встановлені нормами Податкового Кодексу України .

 

 

  1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

                                                                                                                                                Тис.грн.

п/н

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

 

За п’ять років, гривень

1.

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

 

-

2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

-

 

-

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

-

 

-

4.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

 

-

5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1462,3 тис.грн.

 

-

Фото без опису


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь