Оподаткування ФОП: податки які сплачує приватний підприємець

Дата: 16.06.2021 15:11
Кількість переглядів: 10107

Оподаткування ФОП: податки які сплачує приватний підприємець

ЄДИНИЙ ПОДАТОК

 

    У 2021 році обліковуються чотири групи платників єдиного податку,тому розглянемо, кому можна перебувати на кожній з них та за яких умов, за якими ставками потрібно сплачувати ЄП у 2021 році, а хто взагалі не має права бути єдинником . 

група

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Річний дохід, грн

Дозволе-на кількість працівників

Ставки податку

Умови звіту-вання

Умови сплати

1 група

• Фізичні особи-підприємці

• Здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадження господарської діяльності з надання побутових послуг населенню

 

 

 

 

 

Обсяг доходу

167 МЗП

 

1 002 000 грн  на рік

 

 

 

 

 

 

Не використо-вують працю найманих осіб

 

 

 

 

 

 

 

не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб* (227,0 грн/міс)

 

 

• Звітний період – календарний рік

• Термін подання декларації – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року

 

 

 

Сплата податку проводиться шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20-го числа поточного місяця

 

2 група

• Фізичні особи-підприємці

  • Здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/ або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарс

 

Обсяг доходу

  ≤  834 МЗП

 

5 004 000 грн на рік

Не використовують працю найманих осіб або кількість найманих працівників не перевищує 10 осіб

 

 

 

 

не більше 20% МЗП* (1200 грн/міс.)

• Звітний період – календарний рік

• Термін подання декларації – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року

• Сплата податку проводиться шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20-го числа поточного місяця

 

3 група

• Фізичні особи-підприємці, юридичні особи

 

 

Обсяг доходу

 ≤   1167 МЗП

 

7 002 000 грн на рік

 Не використовують працю найманих осіб або кількість найманих працівників не обмежена

 

• 3% доходу – у разі сплати ПДВ

• 5% доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку

 

• Звітний період – календарний квартал

• Термін подання декларації – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного

кварталу (півріччя)

 

• Термін сплати – протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за звітний квартал

4 група

сільсько-господарські товаровиробники

а) юрособи незалежно від організаційно-правової форми;
б) фізособи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до 
Закону "Про фермерське господарство" за умови виконання сукупності таких вимог:
- здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільгосппродукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
- провадять госпдіяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;
- членами фермерського господарства такої фізсоби є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої ст. 3 СКУ;
- площа сільгоспугідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства не менше 2 га, але не більше 20 га

 

для юросіб - частка с/г товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%

для юросіб - не обмежено

для фізосіб-підприємців - не використовують працю найманих осіб

 

Розмір ставок податку з 1 га (у відсотках бази оподаткування):

• 0,95% – для ріллі, сіножатей і пасовищ

 • 0,57% – для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях

 • 0,57% – для багаторічних насаджень • 0,19% – для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях

 • 2,43% – для земель водного фонду

6,33% – для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту

 

•Податок сплачується щоквартально у таких розмірах:

• у I кварталі – 10%

 • у II кварталі – 10%

• у III кварталі – 50%

 • у IV кварталі – 30% річної суми податку

 

 

Не можуть бути платниками ЄП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 групи

Згідно з п. 291.5 ПКУ:
Підприємці та юрособи, які здійснюють:
— діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім їх розповсюдження), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
— обмін інвалюти;
 виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);
— видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і каміння, у т. ч. органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
— видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
— діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами;
— управління підприємствами;

— діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

— надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
— продаж предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
— організацію, проведення гастрольних заходів;
Фізособи- підприємці, які:
— здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;
— надають в оренду земельні ділянки загальною площею понад 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 кв. м, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини з загальною площею понад 300 кв. м. Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом;
реєстратори цінних паперів;
Госпсуб'єкти, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юрособам, які не є платниками ЄП, дорівнює або перевищує 25%;
Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юрособи, яка не є платником ЄП;
Фізичні та юридичні особи — нерезиденти;
платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником ЄП мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 група

Згідно з п. 291.5-1ПКУ госпсуб'єкти:
— у яких понад 50% доходу, отриманого від продажу с/г продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать с/г товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);
— які провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових, вироблених та розлитих у споживчу тару малими виробництвами виноробної продукції з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання);
— які станом на 1 січня базового (звітного) року мають податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

 

 

 

 

 

 

1-4 групи

• податку на прибуток підприємств

• податку на доходи фізичних осіб (у частині доходів отриманих, як платник єдиного податку) • податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України (крім платників 3 групи, що обрали ставку оподаткування у розмірі 3% доходу)

• земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої-третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва

 • рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи.

 

 

Які податки сплачує ФОП 

За себе

За найманих працівників

– єдиний податок;*
– єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за ставкою 22 відсотки від самостійно визначеної суми, але не менше мінімального розміру, тобто не менше 22% від мінімальної заробітної плати.***

– податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18 відсотків;**
– єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за ставкою 22 відсотки; ***
– військовий збір (ВЗ) за ставкою 1,5 відсотки.***

 

Розмір, грн/міс. Розмір, грн/міс.

*       -100%  Місцевий бюджет (МБ);

**      - 60 % Місцевий бюджет  (МБ);

***    - Державний бюджет  (ДБ)

ПМ-прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2270,00 грн.- станом на 01.01.2021р.)

МЗП –мінімальна заробітна плата  (6000,00 грн.-станом на 01.01.2021р.)

Також від МЗП залежить й ліміт для обов’язкових РРО для  фізосіб-«єдинників» у 2021 році. Його встановлено на рівні 220 МЗП  (у 2021 році – 1 320 000 грн).

 

Звільнення від сплати єдиного внеску 

1) ФОП звільняються від сплати ЄСВ, якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугу роківабо є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV, та отримують відповідно до закону пенсію або соцдопомогу. Такі особи можуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (ч. 4 ст. 4 Закону про ЄСВ);

2) якщо особи, які провадять незалежну професійну діяльність (п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ) ,взяті на облік як ФОП та провадять один вид діяльності одночасно як зазначені особи, то вони звільняються від сплати ЄСВ «за себе» (ч. 5 ст. 4 Закону про ЄСВ);

3) ФОП, які мають основне місце роботи, звільняються від сплати «за себе» ЄСВ за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі, не меншому від мінімального страхового внеску. Вони можуть самостійно визначити базу нарахування за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено ЄСВ за таких осіб у розмірі, меншому від мінімального страхового внеску, але не більшому за максимальну величину бази нарахування ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (ч. 6 ст 4 Закону про ЄСВ);

4) ФОП  платники ЄП групи 1 у 2021 році звільнялися від сплати ЄСВ за період з 01.01.2021 р. по 31.05.2021 р. (п.п. 910.1 розд. VIII Закону про ЄСВ). Щодо пенсійного страхування, то такі періоди включаються до страхового стажу і вважається, що страхові суми були сплачені в розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів.

Базу нарахування єдинники визначають самостійно у межах установленого законодавством мінімуму й максимуму (див. табл. 1).

 

Таблиця 1. Розмір ЄСВ для ФОП-єдинників у 2021 році

 

 

Показник

Розмір, грн/міс.

з 01.01.2021 р. по 30.11.2021 р.

З 01.12.2021 р. по 31.12.2021 р.

1. Мінімальна база (1 МЗП)

6000,00

6500,00

2. Мінімальний розмір ЄСВ «за себе» (ряд. 1 × 22 %)

1320,00

1430,00

3. Максимальна база (15 МЗП)

90 000,00

97 500,00

4. Максимальний розмір ЄСВ «за себе» (ряд. 3 × 22 %)

19800,00

21450,00

Розмір, грн/міс.

Таблиця 2. Календар ФОП-єдинника групи 1 на 2021 рік з урахуванням звільнення від сплати ЄП та ЄСВ

Січень

19 Вт

Сплата ЄСВ за ІV квартал 2020 року (2200,00 грн)

Лютий

9 Вт

Звіт з ЄСВ за ф. № Д5 за 2020 рік

Березень

1 Пн

Декларація з ЄП за 2020 рік

Червень

22 Вт

Сплата ЄП за червень 2021 року (до 227,00 грн)

Липень

19 Пн

Сплата ЄСВ за IІ квартал 2021 року (1320,00 грн)

20 Вт

Сплата ЄП за липень 2021 року (до 227,00 грн)

Серпень

20 Пт

Сплата ЄП за серпень 2021 року (до 227,00 грн)

Вересень

20 Пн

Сплата ЄП за вересень 2021 року (до 227,00 грн)

Жовтень

19 Вт

Сплата ЄСВ за IIІ квартал 2021 року (3960,00 грн)

20 Ср

Сплата ЄП за жовтень 2021 року (до 227,00 грн)

Листопад

22 Пн

Сплата ЄП за листопад 2021 року (до 227,00 грн)

Грудень

20 Пн

Сплата ЄП за грудень 2021 року (до 227,00 грн)

 

Таблиця 3 . Календар ФОП-єдинника групи 2 на 2021 рік

Січень

19 Вт

Сплата ЄСВ за ІV квартал 2020 року (3300,00 грн)

20 Ср

Сплата ЄП за січень 2021 року (до 1200,00 грн)

Лютий

9 Вт

 

Звіт з ЄСВ за ф. № Д5 за 2020 рік

 

22 Пн

Сплата ЄП за лютий 2021 року (до 1200,00 грн)

Березень

1 Пн

Декларація з ЄП за 2020 рік

22 Пн

Сплата ЄП за березень 2021 року (до 1200,00 грн)

Квітень

19 Пн

Сплата ЄСВ за І квартал 2021 року (3960,00 грн)

20 Вт

Сплата ЄП за квітень 2021 року (до 1200,00 грн)

Травень

20 Чт

Сплата ЄП за травень 2021 року (до 1200,00 грн)

Червень

22 Вт

Сплата ЄП за червень 2021 (до 1200,00 грн)

Липень

19 Пн

Сплата ЄСВ за IІ квартал 2021 року (3960,00 грн)

20 Вт

Сплата ЄП за липень 2021 року (до 1200,00 грн)

Серпень

20 Пт

Сплата ЄП за серпень 2021 року (до 1200,00 грн)

Вересень

20 Пн

Сплата ЄП за вересень 2021 року (до 1200,00 грн)

Жовтень

19 Вт

Сплата ЄСВ за IIІ квартал 2021 року (3960,00 грн)

20 Ср

Сплата ЄП за жовтень 2021 року (до 1200,00 грн)

Листопад

22 Пн

Сплата ЄП за листопад 2021 року (до 1200,00 грн)

Грудень

20 Пн

Сплата ЄП за грудень 2021 року (до 1200,00 грн)

 

Таблиця 4. Календар ФОП-єдинника групи 3 на 2021 рік

Січень

19 Вт

Сплата ЄСВ за ІV квартал 2020 року (3300,00 грн)

Лютий

9 Вт

Декларація з ЄП за 2020 рік

Звіт з ЄСВ за ф. № Д5 за 2020 рік

19 Пт

Сплата ЄП за ІV квартал 2020 року

Квітень

19 Пн

Сплата ЄСВ за І квартал 2021 року (3960,00 грн)

Травень

11 Вт

Декларація з ЄП за І квартал 2021 року

20 Чт

Сплата ЄП за І квартал 2021 року

Липень

19 Пн

Сплата ЄСВ за IІ квартал 2021 року (3960,00 грн)

Серпень

9 Пн

Декларація з ЄП за півріччя 2021 року

19 Чт

Сплата ЄП за IІ квартал 2021 року

Жовтень

19 Вт

Сплата ЄСВ за IIІ квартал 2021 року (3960,00 грн)

Листопад

9 Вт

Декларація з ЄП за три квартали 2021 року

19 Пт

Сплата ЄП за IIІ квартал 2021 року

 

Скасування обов'язкової реєстрації книги обліку доходів

З 1 січня 2021 року для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку I, II та III груп, передбачено ведення обліку у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів, а для ФОПів III групи, яка є платниками ПДВ, ще й відображення витрат. Облік доходів і витрат може вестися за власним рішенням платників в паперовому та/або електронному вигляді.

Це означає фактичне скасування Книги обліку доходів, яку ФОПи отримували в податковій службі і яку були зобов’язані заповнювати за офіційно визначеними правилами.

За власним бажанням ФОП може продовжити заповнювати Книгу обліку доходів. Але реєстрацію цієї книги у контролюючих органах з 1 січня 2021 року скасована. Книга обліку доходів минулих років має зберігатися ФОПом 3 роки на випадок перевірки.

Обов'язкове використання касових апаратів лише окремими ФОПами

Ухвалений 1 грудня 2020 року закон №1017-IX, який набув чинності з 10 грудня, передбачає перенесення повної фіскалізації (обліку через касовий апарат) для підприємців на 1 січня 2022 року.

З 1 січня 2021 року використання касових апаратів стає обов'язковим лише для підприємців II, III, IV групи платників єдиного податку, які здійснюють:

– продаж технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;

– продаж лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;

– продаж ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Підприємці, які реалізують підакцизні товари, дозволені на єдиному податку, вже давно повинні використовувати РРО відповідно до умов ліцензування. Інші види діяльності, які були визнані «ризиковими» торішніми законами від 20.09.2019 року, тепер такими не вважаються.

Збільшено максимальну межу доходу, до досягнення якого використання касового апарату не є обов'язковим. Для підприємців II, III, IV груп платників єдиного податку це 220 мінімальних заробітних плат. У 2021 році ця межа складе 1,32 млн грн, що майже на третину більше, ніж на даний момент.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАТОК НА МАЙНО

Податок на майно складається з:

1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2. транспортного податку

3. плати за землю

 

1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ

фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості

ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

• об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в т. ч. його частка;

• об’єкти, що перебувають у власності фізичних осіб обчислюються контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

• об’єкти, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюються такими особами самостійно

БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ

загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток

БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ ЗМЕНШУЄТСЯ

• для квартири (квартир) незалежно від їх кількості – на 60 м2 ;

• для житлового будинку (будинків) незалежно від їх кількості – на 120 м2 ;

 • для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в т. ч. їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 м2

СТАВКИ ПОДАТКУ

• встановлюються за рішенням відповідної ради в залежності від місця розташування та типів об’єктів нерухомості;

• розмір ставки не перевищує 1,5% розміру МЗП, за 1 м2 бази оподаткування;

 

СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ

• фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, яке надсилається платникам до 1 липня року, що настає за звітним роком;

• юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

 

2. Транспортний податок

 

Транспортний податок

ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ

фізичні та юридичні особи, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування

ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

Легкові автомобілі які відповідають таким вимогам:

• з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно);

 • середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плат

СТАВКИ ПОДАТКУ

25 000 грн на рік за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування

БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ

 базою оподаткування є легкові автомобілі, що є об’єктом оподаткування, які відповідають критеріям:

  • з року випуску яких минуло не більше п'яти років(включно);
  • середньоринкова вартість яких становить 2 250 000,00 грн (понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року);
  • марка, модель. Рік випуску яких наявні в переліку, який розміщує на своєму офіційному вебсайті Мінекономіки www.me.gov.ua щороку до 1 лютого звітного року.

 

ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКУ

• обчислення суми податку з фізичних осіб здійснюється контролюючим органом

• юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого подають контролюючому органу

СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ

•фізичні особи – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, яке надсилається платникам до 1 липня звітного (поточного) року;

• юридичні особи – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

 

 

 

Плата за землю включає:

1. Земельний податок;

2. Орендну плату за землю.

Земельний податок

ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ

• власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)

• землекористувач

БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ

• нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

• площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено

СТАВКИ ПОДАТКУ

Органи місцевого самоврядування самостійно встанoвлюють ставки плати за землю тa пільги щодо земельного податку, щo сплачується на відповідній території.

ОБ’ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ

  • земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
  • земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ

Власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок з дня виникнення права власності на земельну ділянку, а у разі припинення права власності або користування земельний податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності у поточному році.

 Земельний податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. 

 

ВІД СПЛАТИ ПОДАТКУ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ

На період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

Орендна плата за землю

ПЛАТНИКИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

орендар земельної ділянки

ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

земельна ділянка, надана в оренду

РОЗМІР ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

•встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

• не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території

• не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки

• може перевищувати граничний розмір орендної плати у разі визначення орендаря на конкурентних засадах

 • для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку.

 

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

 

ПЛАТНИКИ ЗБОРУ

• громадяни України

• іноземці

 • особи без громадянства які прибувають на територію адміністративно територіальної одиниці, на якій діє рішення відповідної ради про встановлення туристичного збору, та отримують послуги з тимчасового проживання із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк

СПРАВЛЯННЯ ЗБОРУ МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ:

• адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

• квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

• юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються відповідною радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою

БАЗА СПРАВЛЯННЯ ЗБОРУ

вартість усього періоду проживання (ночівлі) за вирахуванням податку на додану вартість

ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯННЯ ЗБОРУ

податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання

 

Як вибрати групу платника єдиного податку - MCG

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь