Пошук

Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Смизької селищної ради

Дата: 30.07.2021 11:01
Кількість переглядів: 1076

     Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Смизької селищної ради створено рішенням сесії Смизької селищної ради №19 від 27.11.2020 року (скорочена назва КЗ ЦНСП), який керується в своїй діяльності Статутом комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Смизької селищної ради Дубенського району Рівненської області (нова редакція), затвердженим рішенням Смизької селищної ради №310 від 15.01.2021 року.

Основними завданнями КЗ ЦНСП є:

– проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

– надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Центр відповідно до визначених завдань:

     1) виявляє осіб/сім’ї, які потрапили в складні життєві обставини і веде їх облік;

     2) проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

     3) надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

     4) надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

     5) забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

     6) забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом;

     7) вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

     8) проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

     9) створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

     10) взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами — підприємцями, які в межах компетенції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці або територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

     11) інформує населення територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання;

     12) розміщує відповідні матеріали в засобах масової інформації, на веб-сайтах суб’єктів, що надають соціальну послугу, інших інформаційних ресурсах;

     13) бере участь у визначенні потреб населення територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення громади у соціальних послугах.

     Особам похилого віку та особам з інвалідністю соціальними робітниками Центру надається допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), у пересуванні в побутових умовах, у веденні домашнього господарства (закупівля продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, прання, прибирання житла, оплата комунальних платежів, дрібний ремонт одягу).

     При потребі працівники Центру організують взаємодію з іншими фахівцями та службами, нададуть інформацію щодо соціального захисту, допоможуть в оформленні або відновленні документів, отриманні безоплатної правової допомоги, а також здійснять інші заходи щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану осіб (сімей), які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

      Робота Центру ґрунтується на  принципах індивідуального  підходу до кожної людини, гуманності, доступності, відкритості, законності, соціальної справедливості,  конфіденційності та відповідальності за дотримання  етичних і правових норм.

В структурі КЗ ЦНСП функціонують два відділення:

1.Відділення надання соціальної допомоги вдома.

2.Відділення допомоги для сім’ї, дітей та молоді.

 Відділення соціальної допомоги вдома надає соціальні послуги:

       - догляд вдома (допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; інформування та представництво інтересів).

Відділення соціальної роботи надає соціальні послуги:

         - соціальний супровід сімей / осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (консультування, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання завдань, спрямованих на розв'язання складної життєвої ситуації отримувача соціальної послуги; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток соціальних навичок, навичок виховання та догляду за дітьми, управління домогосподарством; консультування, психологічна підтримка);

      - екстрене (кризове) втручання (перша психологічна допомога; консультування; інформування; представництво інтересів; допомога в організації отримання безоплатної правової, невідкладної медичної допомоги, притулку тощо)

     - інформування (надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг)

      - консультування (допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку)

       - представництво інтересів (ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг за його дорученням (за бажанням - нотаріально оформленим); допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв'язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання / перебування, встановленні зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації.

 

В КЗ ЦНСП Смизької селищної ради соціальну послугу «догляд вдома» надають 6 (шість) соціальних робітників:

1. Коханець Лариса Федорівна, обслуговує жителів с.Сапанівчик та с.Миньківці;

2. Герасимчук Марія Михайлівна, обслуговує жителів с.Онишківці та с.Тур’я;

3. Сухацька Тамара Семенівна, обслуговує жителів смт Смига;

4. Бас Людмила Дмитрівна, обслуговує жителів с.Студянка;

5. Макарець Валентина Йосипівна, обслуговує жителів с.Шепетин та с.Голуби;

6. Лахіта Ольга Володимирівна, обслуговує жителів с.Мартинівка та с.Буща.

Соціальні послуги надаються відповідно до державних стандартів соціальних послуг, які затверджені наказами Міністерства соціальної політики України.

     Надання соціальних послуг здійснюється шляхом ведення випадку, що включає такі етапи:

• аналіз заяви/звернення про надання соціальних послуг, повідомлення про осіб/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах або в ситуаціях, що загрожують життю чи здоров’ю особи;

• оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;

• прийняття рішення про надання соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб особи/сім’ї;

• розроблення індивідуального плану надання соціальних послуг;

• укладення договору про надання соціальних послуг;

• виконання договору про надання соціальних послуг та індивідуального плану надання соціальних послуг;

• здійснення моніторингу надання соціальних послуг та оцінки їх якості.

Послуги надаються за місцем проживання/перебування особи/сім’ї (вдома), у приміщенні КЗ ЦНСП, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг (зокрема, на вулиці).

     Соціальні послуги надаються КЗ ЦНСП за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб.

     Соціальні послуги за рахунок бюджетних коштів, незалежно від доходу отримувача соціальних послуг, надаються:

– особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів – всі соціальні послуги; іншим категоріям осіб – соціальні послуги з інформування, консультування, представництва інтересів, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);

– отримувачам соціальних послуг, крім зазначених вище, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

      З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

     За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

– отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

– понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь