АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Смизької селищної ради «Про затвердження місцевих податків та зборів на території Смизької селищної ради на 2022 рік»

Дата: 14.05.2021 08:48
Кількість переглядів: 757

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Смизької селищної ради

"Про затвердження місцевих податків

та зборів на території Смизької

селищної ради на 2022 рік"

 

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

        

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів або змін (плановий період).

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо Смизька селищна рада  до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів, сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу , такі податки та/або збори справляються виходячи з норм  Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення першочергових потреб Смизької  територіальної громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення  функціонування бюджетних установ, благоустрій територій  громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Смизької  територіальної громади, вони відіграють значну роль у забезпеченні місцевого самоврядування власним фінансовим ресурсом.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку  територіальної громади, Смизька селищна рада має прийняти рішення «Про встановлення ставок єдиного , транспортного податків і туристичного збору на 2022 рік».

 

Підтвердження важливості проблеми

 

У разі прийняття  рішення "Про встановлення ставок єдиного , транспортного податків і туристичного збору на 2022 рік" очікується, що в бюджет Смизької   територіальної громади надійдуть кошти  в сумі  близько 4 236,00 тис. грн.

           Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків, здійснення необхідного контролю за повнотою проведення платежів, необхідності наповнення  бюджету та направлення коштів на соціальні програми громади, зокрема: програми соціальної  підтримки незахищених верств населення; утримання дошкільних навчальних закладів; утримання загальноосвітніх шкіл громади; поточний ремонт доріг, організацію благоустрою населених пунктів.  

Проблема має вплив на суб’єктів господарювання, громаду, місцеву владу.  Ефективність розвитку територіальних громад потребують відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта,  важлива для всіх  членів об’єднаної територіальної  громади.

Проектом передбачається створення умов для надходження до місцевого бюджету  коштів від сплати транспортного податку, туристичного збору,  єдиного податку, забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території    громади.

З метою уникнення надмірного податкового навантаження визначено оптимальний рівень оподаткування, який би забезпечував стабільні та достатні надходження в бюджет громади, а з іншого боку, не ліквідував би стимулів до ведення підприємницької діяльності.

Станом на 01.01.2021 року на території Смизької  територіальної громади обліковано 139 платників єдиного податку з них:47 платника І групи, 80 платників ІІ групи.

Надходження від сплати єдиного податку за 2020 рік  до місцевого бюджету 3 552,3 тис. грн. з них: 2 968,5 тис. грн. надійшло від фізичних осіб. Транспортний податок у 2020 році надійшов у сумі 6,3 тис.грн.

Ставки податку по туристичному зборі та транспортного податку  встановлені.

Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування та віднесені до І та ІІ групи платників єдиного податку також залишаються на рівні попередніх років і встановлені за максимальним розміром (І група - в розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, ІІ група - 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року).

Беручи до уваги, що надходження від сплати єдиного податку до селищного   бюджету за два попередніх роки зростає, а саме: 2018 р. –3 338,6 тис. грн., 2019 р. – 3 395,4 тис. грн., 2020р. – 3 552,3 тис. грн.. можна зробити висновок, що на території Смизької  територіальної громади створено сприятливе економічне середовище для ведення бізнесу.

Враховуючи те, що транспортний податок встановлюється Податковим кодексом та  не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування він буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі - 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування. Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, тому втрати до бюджету по даному податку не розраховувались.

Разом з тим, у разі не прийняття рішення про встановлення транспортного податку селищна рада порушить норми Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення цього податку 

     Враховуючи, вищевикладене, Смизькою селищною  радою розробляється проект рішення «Про встановлення ставок ставок єдиного , транспортного податків і туристичного збору на 2022 рік».» та публікується у визначений законом спосіб на сайті Смизької  селищної ради .

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів.

 

          Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування..

          У разі якщо до 15 липня року,що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків селищна рада не прийняла дане рішення ,такі податки справляються ,виходячи з норм Податкового кодексу України із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року,що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків ( стаття 12.3.5 Податкового кодексу України).

 

 

II. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

 

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації чинного законодавства шляхом встановлення ставок єдиного , транспортного податків і туристичного збору на 2022 рік на території Смизької територіальної громади.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від єдиного , транспортного податку і туристичного збору при формуванні бюджету територіальної громади;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок єдиного , транспортного податку і туристичного збору з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету територіальної громади;

- забезпечити додаткові надходження до бюджету територіальної громади, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до бюджету територіальної громади даних податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

 

 

ІІІ.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

 

  1. Визначення альтернативних способів

 

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

                            Альтернатива 1.

Не прийняття регуляторного акта

( залишення існуючої на даний момент ситуації без змін).

 

Порушення норм Податкового кодексу, оскільки відповідно до пункту 10.2¹ статті 10 Податкового кодексу України встановлення єдиного податку є обов'язковим. Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням  ставок,  які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборівВтрати бюджету територіальної громади в результаті неприйняття рішення «Про встановлення ставок єдиного , транспортного податків і туристичного збору

на 2022 рік», не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

                         Альтернатива 2.

 Прийняття регуляторного акта

відповідно до Податкового кодексу

                                України

   Дотримання вимог податкового законодавства. Забезпечення досягнення цілей державного регулювання. Прийняття даного рішення  забезпечить досягнення, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати  єдиного , транспортного податків і туристичного збору на 2022 рік».на території Смизької селищної ради та відповідне наповнення бюджету територіальної громади. Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади орієнтовно надійде 4236,00 тис. грн., що дозволить належне фінансування програм соціально-економічного розвитку громади.

 

 

 

Примітка: Максимальна ставка податку для платників І групи 10% – 227,0 грн. на 2021 рік та 248,1 грн. на 2022 рік (від розміру прожиткового мінімуму  для працездатних осіб, установленого законом на 01.01.2021р. –  2270,00 грн., прогнозовано на 2022 рік – 2481,00 грн.),  ІІ групи 20% –  1200,00 грн. на 2021 рік та 1340,00 грн. на 2022 рік (від розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01.01.2021р. – 6000,00 грн., прогнозна на 2022р. – 6700,00 грн.).

При описі альтернатив використовувалися розрахункові прогнозні показники надходжень до бюджету від сплати єдиного податку платниками І та ІІ груп.

 

 

 

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання – платників І групи єдиного податку у 2022 році

 

                                                                                                         Таблиця 1

Розмір ставки,

%

Оплата  за  місяць, грн

Оплата за рік одним суб’єктом господарювання, грн.

10

248,10

2977,20

 

Примітка: При розрахунках ураховано розмір прожиткового мінімуму у 2021р. – 2270,00 грн., 2022р. – 2481,00 грн. (лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 №05110-14-6/25074).

 

 

Розрахунок витрат на одного  суб’єкта господарювання – платників ІІ групи єдиного податку у 2022 році

 

Таблиця 2

Розмір ставки,

%

Оплата  за  місяць, грн

Оплата за рік одним суб’єктом господарювання, грн.

20

1340,0

16080,0

 

Примітка: При розрахунках ураховано розмір мінімальної заробітної плати у 2021р. – 6000,0  грн., 2022р. – 6700,0 грн. (лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 №05110-14-6/25074).

 

Відповідно до орієнтованої кількості платників єдиного податку 1 та 2 групи у 2022 році складає: І група – 47 осіб, 2 група – 80 осіб; а надходжень до бюджету: 1 група –139 928,4  грн., а  ІІ група   -1 286 400,00 грн.

 

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 Відсутні.

Альтернатива 2

  1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.
  2. Забезпечить відповідні надходження до бюджету територіальної громади від сплати місцевих податків .
  3. Створить сприятливі фінансові можливості місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між селищною радою та   суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Відсутні.

Альтернатива 2

  1. Сплата податків за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування, яка передбачає внесення пропозицій та зауважень.

3.  Створення сприятливих  фінансових можливостей селищної ради для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця.

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки та обговорення проекту рішення.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку  за ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Втрати часу на отримання роз’яснень щодо діючих ставок та їх адміністрування.

 

Альтернатива 2

1.Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справлянняєдиного , транспортного податків і туристичного збору на 2022 рік».

за встановленими ставками. 2.Додаткові надходження до  місцевого бюджету, які дозволять збільшити витрати на інфраструктуру  громади та створити сприятливі умови для діяльності  та ведення бізнесу

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про місцеві податки і збори.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 1 до цього АРВ

 

 

 

         

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

       

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до статті 12.3.5 Податкового кодексу України, такі податки та/або збори справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах та протирічить нормам чинного законодавства (не дотримання процедури прийняття регуляторного акта та порушення норми статті 12 Податкового кодексу України).

Очікуванні втрати бюджету територіальної громади  складатимуть : 4236,00  тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше)

 

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення  забезпечить досягнути вста-новлених цілей, чітких та прозорих механізмів спра-вляння та сплати даних податків і зборів на території Смизької селищної ради та відповідне наповнення бюджету територіальної громади. Забезпечить  фінан-сову основу самостійності органу місцевого само-врядування. До бюджету територіальної громади орієнтовно надійде 4 236,00 тис. грн., що дозволить профінансувати   комунальні заклади освіти, благоустрій та інші соціальні програми. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

Дотримано вимоги подат-кового законодавства.

                     

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава: Надходження додаткових коштів до бюджету територіальної громади; спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади. Громадяни:

Сплата податків  за обґрунтованими ставками.

Суб’єкти господарювання: Сплата податків за обґрунтованими ставками.

 

 

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його  опублікуванням на  офіційному веб сайті масової інформації. Громадяни:

Сплата податків  за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків  за запропонованими ставк

ами. 

 

Дана альтернатива є найбільш прийнятною.

Вибір даної альтернативи забезпечить стабільне надходження коштів до місцевого бюджету, суттєво

не вплинувши на інтереси суб’єк-тів господарю-вання.

Альтернатива 1

 

 

 

Держава:

Відсутні

 

Громадяни:

Сплата податків за ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 

Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за  ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Держава:

Відсутні

 

Громадяни:

Відсутні

 

Суб’єкти господарювання: Витрати:

Планові витрати, : 4236,00 тис. грн.

Дана альтер-натива є неприй-нятною. Недофінансування місцевого бюджету  ставить під загрозу вико-нання  місцевих програм еконо-мічного і  соціаль-ного розвитку, соціального  захисту терито-ріальної громади та забезпечення якісних послуг.

 

 

 

 

     Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є  доцільною. Цілі прийняття проекту рішення «Про встановлення ставок єдиного , транспортного податків і туристичного збору на 2022 рік».

  будуть досягнуті майже в повній мірі.  До селищного бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати податків, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Прийняттям  вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податків.

Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, що спричинить втрати дохідної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 -Податкового кодексу України;

-Бюджетного кодексу України;

 та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

         

 Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих ставок єдиного , транспортного податків і туристичного збору на 2022 рік».

що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Смизької територаіальної громади.

 

                                                                                        

          VМеханізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми є  встановлення  ставок єдиного , транспортного податків і туристичного збору на 2022 рік» шляхом прийняття  регуляторного акту.

Заходи, які забезпечують розв’язання даної проблеми:

- розробка проекту рішення «Про встановлення ставок  єдиного , транспортного податків і туристичного збору на 2022 рік» та АРВ до нього;

- проведення консультацій, робочих нарад, зустрічей з суб’єктами господарювання, жителями громади;

-оприлюднення проекту рішення разом з аналізом проекту регуляторного акта, отримання зауважень і пропозицій;

- підготовка експертного висновку відповідною комісією щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- отримання пропозицій від ДРС по удосконаленню проекту регуляторного акта;

- прийняття рішення на сесії мизької селищної ради та його оприлюднення у встановленому законодавством порядку;

- проведення заходів з відстеження результативності регуляторного акта.

 

 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями  встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Розрахунок витрат для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) додається.

.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

           У разі, якщо селищна рада  не прийняла рішення про встановлення ставок єдиного , транспортного податків і туристичного збору на 2022 рік та не надіслала в електронному вигляді до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники місцевих податків і зборів у термін до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків міська рада не прийняла дане рішення, такі податки справляються, виходячи із норм Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків (стаття 12.3.5 Податкового кодексу України).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексу України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків і зборів.

Термін дії регуляторного акта – один рік ( з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року). В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння  єдиного , транспортного податків і туристичного збору на 2022 рік, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акта.

 

 

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- забезпечення відповідних надходжень до  бюджету громади від сплати єдиного , транспортного податків і туристичного збору на 2022 рік

            - кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта;

           - рівень проінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта. 

 

Прогнозні показники результативності.

 

п/н

Назва показника

2022р. Очікуваний обсяг надходжень у разі прийняття рішення (тис.грн).

тис. грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень), в тому числі:

4236,0 тис. грн.

 

-Планові надходження до місцевого бюджету єдиного податку від всіх груп платників (тис. грн.)

4200,0 тис. грн.

 

- Планові надходження до місцевого бюджету єдиного податку від платників І-ІІ груп (тис. грн.)

1426,3 тис.грн.

 

-Транспортний податок

11,0 тис.грн.

 

-Туристичний збір 

 

25,0 тис.грн.

2

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта,

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Смизької територіальної громади;

 

Високий.

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб що :

- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

- ознайомляться з регуляторним актом на офіційному веб-сайті;

- отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

 

 

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися в терміни, визначені законом України «Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності  регуляторного акта» зі змінами, буде здійснюватися виконавчим комітетом Смизької селищної ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  місцевих податків і зборів, що надходять до  міського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. Проведення відстеження результативності буде здійснюватися за допомогою статистичного методу.

 У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.  

            Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

 

 

Селищний  голова                                                            Олександр Федоров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК №1

до Аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником протягом тижня до оприлюднення цього проекту рішення.

 

№ з/п

Вид консультації

Кількість

учасників

консультацій,

осіб

Основні

результати

консультацій

(опис)

1.

 

 

Робоча нарада

 

 

Визначення          доцільності

ухвалення рішення Смизької селищної ради «Про місцеві податки і збори  на території Смизької селищної ради на 2022 рік в

частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб –

підприємців на території Смизької селищної ради у

2022  році»  для  суб’єктів

малого підприємництва;

оцінка впливу регуля-торного акта на

конкуренцію в рамках

проведення Аналізу регуляторного впливу.

2.

 

Консультацій в телефонному та усному режимі

 

Визначення          доцільності

ухвалення рішення Смизької селищної ради «Про місцеві податки і збори  на території Смизької селищної ради на 2022 рік в

частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб –

підприємців на території Смизької селищної ради у

2022  році»  для  суб’єктів

малого підприємництва;

оцінка впливу регуля-торного акта на

конкуренцію в рамках

проведення Аналізу регуляторного впливу.

 

 

 

2.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

 

Тис.грн.

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання

1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5.

Інші процедури (очікуваний обсяг надходжень єдиного , транспортного податків і туристичного збору на 2022 рік)

4236,0

-

-

6.

Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3+ 4 +5)

4236,0

-

-

7.

Планова кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

8.

Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик «разом» X кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 X рядок 7)

4236,0

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

-

-

-

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

-

-

-

11.

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13.

Інші процедури

-

-

-

14.

Разом, гривень

-

-

-

15.

Планова кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

16.

Сумарно, гривень

-

-

-

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва  не підлягають розрахунку,оскільки встановлені нормами Податкового Кодексу України .

  1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Тис.грн.

п/н

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

 

За п’ять років, гривень

1.

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

 

-

2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

-

 

-

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

-

 

-

4.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

 

-

5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

4236,0

 

-

 

Селищний  голова                                                            Олександр Федоров

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

           

              

                

УКРАЇНА

СМИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Одинадцята сесія восьмого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

від   «__»_________  2021 року                                                    №____

 

Про затвердження місцевих податків

та зборів на території Смизької

селищної ради на 2022 рік

 

 

 

 

 

       

      Відповідно до  Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-УІ із внесеними до нього змінами, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-ІУ, пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою наповнення та виконання бюджету Смизької селищної ради, враховуючи пропозиції постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, підтримки підприємництва, транспорту та сфери послуг, селищна рада  

 ВИРІШИЛА :

   1.  Встановити на території Смизької селищної ради такі податки і збори:

1.1. транспортний податок;

1.2. туристичний збір;

1.3. єдиний податок.</