Смизька громада

Рівненська область, Дубенський район

Податкова інформує:

Дата: 02.01.2023 14:46
Кількість переглядів: 49

Важливі цифри - 2023

ГУ ДПС у Рівненській області  інформує, що з 1 січня 2023 року Законом України від 03 листопада 2022 року № 2710-ІХ «Про Державний бюджет України на 2023 рік» встановлено, що впродовж 2023 року:

мінімальна заробітна плата за місяць становитиме 6700 грн,

прожитковий мінімум на одну працездатну особу – 2684 гривень.

Ці розміри впливають на оподаткуванні  фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП).

Так, ліміт доходів ФОП на спрощеній системі оподаткування, який є граничною межею заробітку ФОП, при перевищенні якої його можуть перевести на загальну систему оподаткування, прив’язаний до мінімальної заробітної плати, тож у 2023 році ліміти будуть такими:

для 1 групи – 1 118 900 грн (167 розмірів мінімальної зарплати);

для 2 групи – 5 587 800 грн (834 розмірів мінімальної зарплати);

для 3 групи – 7 818 900 грн (1167 розмірів мінімальної зарплати).

Суми єдиного податку для 1 та 2 групи ФОП прив’язані до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Відповідно у 2023 році сума єдиного податку щомісяця складатиме:

для 1 групи ФОП – 268,4 грн (10 % від прожиткового мінімуму);

для 2 групи ФОП – 1340 грн, (20 % від мінімальної зарплати);

для 3 групи ФОП ставки не зміняться порівняно з 2022 роком:

-  3 % від доходів для платників ПДВ;

-  5 % від суми доходів для неплатників ПДВ;

-  спеціальний режим 2 % для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування (далі – ЄСВ)

Розміри ЄСВ у 2023 році будуть такими:

мінімальний ЄСВ – 1474 грн за місяць (22 % від мінімальної зарплати);

максимальний ЄСВ – 22110 грн за місяць (22 % від 15 мінімальних зарплат).

 

Кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування триває

Головне управління ДПС у Рівненській області звертає увагу громадян, що до 1 березня поточного року триває кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування (податкова амністія).

Нагадаємо, що спеціальному декларуванню підлягають будь-які активи фізичної особи, які були одержані за рахунок доходів, з яких до 01 січня 2021 року не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.

Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть:

-  фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи,

- фізичні особи, які не є резидентами, але які були резидентами на дату отримання (набуття) об’єктів декларування чи на дату нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до Кодексу є чи були платниками податків.

Заборонено подавати декларацію:

- неповнолітнім та недієздатним особам;

- особам, до яких застосовані спеціальні економічні та інші заходи (санкції);

- особам, які за будь-який період, починаючи з 01 січня 2010 року, виконують або виконували в Україні публічні функції, передбачені пунктом 37 частини 1 статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування є:

- валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках, національна валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, та права грошової вимоги (у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім особам за договором позики);

- нерухоме майно (нерухомість в Україні та за кордоном; обʼєкти незавершеного будівництва);

- рухоме майно (транспортні засоби та інші самохідні машини механізми), інше цінне рухоме майно;

- цінні папери та корпоративні права (цінні папери; частки (паї) у майні юридичних осіб, акції, корпоративні права в інші, ніж цінні папери, формі; фінансові інструменти);

- грошові активи (грошові кошти*, банківські метали на рахунках в Україні та за кордоном; права вимоги на суми заборгованості за позиками, підтверджені договорами).

При цьому, у разі декларування коштів в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах декларант  до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації має розмістити їх на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України.

Слід зазначити, що звичайно для громадян, які отримують  доходи, стандартні ставки оподаткування становлять:

- 18% - податок з доходів фізичних осіб;

- 1,5% - військовий збір;

В рамках податкової амністії ставки збору доходів значно нижчі від звичайної, а саме:

- 2,5 % - ставка збору у разі придбання державних облігацій з терміном обігу понад 365 днів;

- 5 % - ставка збору для валютних цінностей, банківських металів, рухомого та нерухомого майна, розміщених на території України;

- 9 % - ставка збору для валютних цінностей, розміщених за межами України.

Ще одним принциповим моментом одноразового добровільного декларування доходів є те, що податкова служба не перевіряє джерело походження доходів та не має права вимагати ніяких додаткових документів.

Крім камеральної перевірки декларації на наявність логічних та арифметичних помилок ніяких інших перевірок поданої звітності податкова служба не проводить.

При цьому, до декларанта, який сплатив у повному обсязі та у визначені строки суму одноразового збору, не можуть застосовуватись заходи забезпечення кримінального провадження у зв’язку з придбанням, створенням, одержанням, використанням зазначених в одноразовій декларації активів за будь-який період до 01 січня 2021 року.

Для зручності декларантів декларація подається до податкової служби виключно в електронному вигляді через електронний кабінет платника податків.

У добровільній декларації не треба вказувати  інформацію про джерела одержання/набуття об’єктів декларування.

Після отримання від платника одноразової декларації у приватній частині Електронного кабінету платнику буде направлено повідомлення щодо реквізитів для сплати сум за відповідною територією із зазначенням згенерованого QR-коду.

При скануванні QR-коду на смартфоні користувача автоматично відкриватиметься мобільний застосунок банку зі сформованими реквізитами рахунків для сплати платежу.

Сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з дати подання декларації.

Декларант може обрати сплату трьома рівними частинами. У такому випадку, в разі подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації після 31 серпня 2022 року, сплата здійснюється:  першого платежу - протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації; другого платежу - до 1 травня 2024 року; третього платежу - до 1 травня 2025 року.

При цьому порядок вибору порядку сплати збору зазначається декларантом самостійно у декларації.

Нагадуємо, що одноразове спеціальне декларування – це унікальна можливість, надана державою, розпочати власну податкову історію з чистого аркушу та почати формувати позитивну податкову культуру по добровільній сплаті податків.

 

Запитували-відповідаємо

Чи потрібно фізичній особі, у тому числі тій, яка є військовослужбовцем, реєструватись у Реєстрі волонтерів, якщо на її розрахунковий рахунок  надходять кошти як благодійні внески і направляються іншим військовослужбовцям – учасникам бойових дій для придбання ними спеціальних засобів індивідуального захисту?

 

Так, потрібно. Якщо фізична особа, у тому числі, яка є військовослужбовцем, отримує кошти на свій розрахунковий рахунок для подальшого їх перерахування іншим військовослужбовцям учасникам бойових дій для придбання спеціальних засобів індивідуального захисту з метою застосування положень підпункту «б» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Кодексу доцільно зареєструватися у Реєстрі.

При цьому для включення до Реєстру благодійник - фізична особа подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у паперовій або електронній формі (в тому числі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг):

заяву із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих у банках на ім’я  такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності та реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті). 

Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.

Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 жовтня 2014 року № 1089 (далі – Порядок).

Більше про особливості провадження волонтерської діяльності платниками податків – фізичними особами у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації – в Інформаційному листі № 8/202.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь